Skip to main content

Theraplay

Relationsbaseret legeterapi

Jeg tilegner mig hele tiden ny viden i form af kurser og workshops, og jeg har fornyligt været på Theraplay kursus og arbejder derfor med Theraplay som inspiration til min ergoterapeutiske praksis.

“Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og justeres løbende med den nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor området.”

Kort om Theraplay

 

Kort fortalt er Theraplay en intervention, der:

styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement

er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn

fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: struktur, omsorg, engagement og udfordring

skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre

resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som positive og givende

Læs mere på Theraplay.dk